Тематика занять (Магістратура)

 

Теорія, Історія, Культура

 

 

Вступ до культурознавчих досліджень ( Wstęp do badań kulturoznawczych )

Теорія і методологія досліджень в області соціальних наук ( Teoria i metodologia badań w naukach społecznych )

Унійний досвід України XV-XX ст ( Unijne doświadczenia Ukrainy XV-XX wieku )

Східна та західна християнські культурні орбіти: історія -- доктрина – духовність ( Wschodni i Zachodni chrześcijański krąg kulturowy – historia, doktryna, duchowość )

Роль пам'яті в українській культурі ХХ століття ( Rola pamięci w ukraińskiej kulturze XX wieku )

 

Міжнародні Відносини,

Європейська Інтеграція

 

Польсько- українські стосунки по 2014р ( Stosunki polsko – ukraińskie po 2014 roku )

Асоціація України з Європейським Союзом ( Stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską )

Польща і Україна у російській сучасній геополітиці ( Polska i Ukraina we współczesnej rosyjskiej geopolityce )

Вибрані прпоблеми безпеки Центрально – Східної Європи ( Wybrane problemy bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej )

Мови та мовна політика в сучасній Європі ( Języki i polityka językowa we współczesnej Europie )

 

Суспільно-політичні трансформації

 

 

Суспільно - економічна і політична трансформація у Польщі після 1989 р. ( Społeczno - gospodarcza i polityczna transformacja w Polsce po 1989 r )

Культурні, соціальні і правові аспекти змін в конституційній системі України в 2012-2015 роках ( Kulturowe, społeczne i prawne aspekty zmian systemu konstytucyjnego Ukrainy w latach 2012-2015 )

Українська еміграція – історична перспектива ( Emigracja ukraińska – perspektywa historyczna )

Львів як місце культурного, релігійного і політичного плюралізму ( Lwów jako miejsce kulturalnego, religijnego i politycznego pluralizmu )

Краків як місце української культури ( Kraków jako miejsce ukraińskiej kultury )

План навчання